Analyysit, yksilö

Liikeanalyysissä analysoimme vartalosi ja sen mahdolliset poikkeamat. Lisäpalveluna on mahdollista saada video, jonka avulla pystyt havaitsemaan itse poikkeamat helpommin ja saat siitä apua kuntouttamiseen tai harjoittelemiseen. Videointipalvelu on tilattava etukäteen. Tämän jälkeen sovitaan aika palautekäynnille. Analysoija laatii kirjallisen palautteen ja analysoi mahdollisen videomateriaalin palaute läpikäyntiä varten.

Palautetilaisuudessa käydään analyysin lopputuloksen läpi ja katsotaan videolta poikkeama havainnot. Tämän jälkeen yhdessä laaditaan mahdollinen hoito ja kuntoutus ja/tai harjoitussuunnitelma poikkeamien korjaamiseksi. Kontrollikäynnit sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen, mutta näillä varmistetaan tavoitteellinen seuranta ja mahdollisesti tarvittavat korjaukset aiemmin laaditun suunnitelman suhteen.

Analyysit, ryhmä

Liikeanalyysissä analysoimme ryhmän jäsenet ja heidän mahdolliset poikkeamat. Lisäpalveluna on mahdollista saada videointi, jonka avulla yksilö tai ryhmä pystyy havainnollisemmin havaitsemaan mahdolliset poikkeamat helpommin. Tämä toimii apuna mahdollisiin hoitoihin kuntouttamiseen tai harjoittelemiseen. Videointipalvelu on tilattava etukäteen ryhmäkohtaisesti. Tämän jälkeen sovitaan ajat palautekäynneille. Analysoija laatii kirjalliset palautteet ja analysoi mahdollisen videomateriaalin palaute läpikäyntejä varten.

Palautetilaisuus voi olla henkilökohtainen, ryhmäkohtainen tai molemmat voivat sisältyä kokonaispalveluun. Tilaisuudessa käydään analyysin lopputulokset läpi ja katsotaan videoilta poikkeama havainnot. Tämän jälkeen yhdessä laaditaan mahdollinen hoito ja kuntoutus ja/tai harjoitussuunnitelma(t) poikkeamien korjaamiseksi. Kontrollikäynnit sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen, mutta näillä varmistetaan tavoitteellinen seuranta ja mahdollisesti tarvittavat korjaukset aiemmin laaditun suunnitelman suhteen. Kontrollikäynnit voidaan sopia yksilö- tai ryhmäkohtaisesti sekä näiden yhdistelmänä.

Videointi, lisäpalvelu

Videointipalvelu on lisäpalvelu analyysin tukemiseen ja havainnointiin niin analysoijalle kuin sinullekkin. Tämän palvelun avulla sinulla on helppo verrata seuraavalla kontrollikäynnillä tehtävän uuden videon ja aiemmin otetun videon välillä kehittymisesi ja keskeiset erot videoiden välillä. Tämä auttaa ymmärtämään hoitojen tai harjoittelemisen suuntaa ja tuloksia paremmin.